Plenerowe

Cały Poznań dyla, czyli sylwestrowy dancing pod gwiazd(k)ami