Muzyka Plenerowe

Od rycerskości do współczesności” / gra miejska

, Scena na Quadro

9 lipca, godz. 11.30 – 15.30, start Scena na Quadro „Od rycerskości do współczesności” – czyli dobre praktyki Starego Miasta

Jednym z założeń projektu Cooltularny Stary Rynek jest zmiana wizerunku Starego Miasta. Nie tylko poprzez zwiększenie ilości wydarzeń stricte kulturalnych takich jak koncerty, czy pokazy taneczne. Także poprzez krzewienie zachowań, ogólnie przyjętych, jako zasady dobrego wychowania. Stąd pomysł stworzenia projektu gry miejskiej. Kodeks Dobrych Praktyk, czyli Familijna Gra Miejska „od rycerskości do współczesności” odbywać się będzie w różnych punktach i uliczkach Starego Rynku. To propozycja zbioru zasad, które w formie siedmiu punktów regulują oczekiwaną postawę i formy aktywności działań mających za zadanie znacząco poprawić komfort życia Starego Miasta.
Co ważne, zdaniem pomysłodawców osiągnięcie oczekiwanej zmiany nie powiedzie się bez współpracy biznesu, administracji i mieszkańców. Kodeks (poniżej jego zasady) stanowi do tego dobry punkt wyjścia.

Gra odbywać się będzie w różnych punktach i uliczkach Starego Rynku.

Zasady gry:
Po otrzymaniu pierwszej karty zadań związaną z Kodeksem Dobrych Praktyk i wykonaniu poleceń zamieszczonych na karcie w kolejnym wyznaczonym miejscu uczestnicy dostaną następne wskazówki, i tak kolejno aż do zakończenia wszystkich zadań, które w rezultacie stworzą całokształt zwany Kodeksem Dobrych Praktyk

Poniżej przedstawiamy wypracowany wspólnie przez przedsiębiorców, mieszkańców i stowarzyszenia spis, zwany Kodeksem Dobrych Praktyk:
1. Reagujemy i przeciwstawiamy sie aktywnie
2. Dbamy o przestrzeń wspólna
i relacje sąsiedzkie
3. Podkreślamy tożsamość miejsc
i ludzi z nim związanych
4. Edukujemy!
5. Rozwijamy twórcze talenty i wspieramy
akcje promujące naszą okolicę
6. Dbamy o środowisko
7. Szanujemy się!