Plac Wolności

Estrada Poznańska ogłasza Zarządzenie nr 18 Dyrektor Estrady Poznańskiej z dnia 19 grudnia 2017, w sprawie ustalania stawek najmu nieruchomości zarządzanych przez Estradę Poznańską: płyty Starego Rynku i Placu Wolności pod organizację wydarzeń.


Estrada Poznańska od początku 2013 roku jest administratorem Placu Wolności.
Odpowiadamy za utrzymanie czystości, prowadzimy bieżące prace konserwacyjne i koordynujemy działalność prowadzoną na Placu. Dokładamy starań, by Plac Wolności stał się miejscem atrakcyjnym, przyjaznym i otwartym na użytkowników.
W naszych działaniach współpracujemy z Urzędem Miasta, służbami miejskimi i porządkowymi, przedsiębiorcami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi przy Placu Wolności.
Jesteśmy otwarci na sugestie, uwagi i konstruktywną współpracę z każdym, komu bliskie jest to miejsce.
Prowadzenie działalności na Placu Wolności
Wniosek o przeprowadzenie wydarzenia na Placu Wolności powinien być złożony min. 30 dni przed planowaną datą realizacji. Uzyskanie zgody uzależnione jest od harmonogramu wydarzeń i dostępności powierzchni na Placu.


Kontakt:
Magdalena Popławska
Kierowniczka Projektu Centrum
tel. 61 852 88 33 w.50
e-mail: m.poplawska@estrada.poznan.pl