Stary Rynek

Estrada Poznańska jest administratorem płyty Starego Rynku od 2013 roku. Odpowiadamy za utrzymanie czystości, prowadzimy bieżące prace konserwacyjne i koordynujemy działalność prowadzoną na płycie Rynku. Dokładamy starań, by Stary Rynek stał się miejscem bezpiecznym, czystym, przyjaznym. Pragniemy, by przestrzeń ta była otwarta na mieszkańców i mieszkanki Poznania, a także turystów odwiedzających Poznań. Współpracujemy z Urzędem Miasta, służbami miejskimi i porządkowymi, przedsiębiorcami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na Rynku.


Działalność na płycie Starego Rynku:

1.
 Przedsięwzięcia kulturalne

Estrada Poznańska ogłasza Zarządzenie nr 47/2018 Dyrektor Estrady Poznańskiej z dnia 28 grudnia 2018, w sprawie ustalenia stawek najmu nieruchomości zarządzanych przez Estradę Poznańską: płyty Starego Rynku i Placu Wolności pod organizację wydarzeń.Na płycie Starego Rynku mogą odbywać się wyłącznie wydarzenia wpisujące się w prestiżowy i historyczny charakter przestrzeni, z wyłączeniem akcji promocyjnych czy reklamowych.Wniosek o zorganizowanie przedsięwzięcia kulturalnego na terenie Starego Rynku powinien być złożony min. 30 dni przed planowaną datą realizacji.Uzyskanie zgody uzależnione jest od harmonogramu wydarzeń i dostępności powierzchni na Rynku.Projekt zagospodarowania Starego Rynku i placu Wolności musi być zgodny z wytycznymi Estrady, Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miejskiego.


 2. Stragany

Estrada Poznańska ogłasza wyniki konkursu na prowadzenie handlu pamiątkami na płycie Starego Rynku w okresie 1 kwietnia-31 grudnia 2019.

Wyniki konkursu

Regulamin Konkursu


Formularze i dokumenty konkursowe są dostępne do wglądu na dole strony (wizualizacja straganu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych stragany 2019, formularz wniosku stragany 2019) 


3. Ogródki gastronomiczne

Przyjmowanie wniosków od 15 lutego 2019 r.

Zasady urządzania i funkcjonowania ogródków gastronomicznych określają przepisy:

- Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 31.03.2015 r
- Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 15.03.2016 r.
- Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 29.01.2018 r.


Wniosek o postawienie ogródka gastronomicznego (POBIERZ PDF) powinien być złożony z 30-dniowym wyprzedzeniem. Wersja edytowalna wniosku dostępna jest do pobrania na dole strony.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopię przelewu bankowego potwierdzającą wpłatę kaucji (nr konta do wpłaty kaucji: 33 1240 6595 1111 0010 5210 6366 Bank PeKaO S.A.)
2. Mapę ze szczegółową lokalizacją i wymiarami ogródka
3. Projekt poglądowy/wizualizację ogródka
4. Zgodę Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie ogródka
5. Kopię umowy najmu lokalu, przed którym ma zostać ulokowany ogródek, bądź dokument potwierdzający prawo własności lokalu
6. Kopię aktualnej polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem ogródka
7. Ew. stosowne upoważnienia dla osób podpisujących umowę najmu w miejsce właścicieli firmy lub członków jej Zarządu.

8. W przypadku, gdy projekt poglądowy / wizualizacja ogródka oraz jego lokalizacja i wymiary ulegają jakiejkolwiek zmianie w stosunku do roku 2018, wymagane jest dostarczenie:
- pisemnej zgody Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków na lokalizację i wymiary ogródka
- pisemnej zgody Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta na projekt poglądowy/wizualizację ogródka

Zasady funkcjonowania ogródków gastronomicznych na Starym Rynku w Poznaniu:

Wytyczne estetyczne dla ogródków letnich oraz stoisk promocyjnych w Poznaniu

Uchwała w sprawie utworzenia "Parku Kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu

----------------------------

Kontakt:

Katarzyna Chrobak
+48 61 852 88 33, wew. 52
+48 577 879 900
k.chrobak@estrada.poznan.pl

Anna Gruszczyńska
+48 61 852 88 33, wew. 52
+48 690 985 700
a.gruszczynska@estrada.poznan.pl