Stary Rynek

Estrada Poznańska jest administratorem płyty Starego Rynku od 2013 roku. Odpowiadamy za utrzymanie czystości, prowadzimy bieżące prace konserwacyjne i koordynujemy działalność prowadzoną na płycie Rynku. Dokładamy starań, by Stary Rynek stał się miejscem bezpiecznym, czystym, przyjaznym. Pragniemy, by przestrzeń ta była otwarta na mieszkańców i mieszkanki Poznania, a także turystów odwiedzających Poznań. Współpracujemy z Urzędem Miasta, służbami miejskimi i porządkowymi, przedsiębiorcami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na Rynku.


Działalność na płycie Starego Rynku:

1. Stragany

Estrada Poznańska ogłasza konkurs na prowadzenie handlu pamiątkami na płycie Starego Rynku w okresie 1 kwietnia-31 grudnia 2019. Konkurs ma na celu uatrakcyjnienie oferty handlowej zlokalizowanej w reprezentacyjnej przestrzeni Starego Rynku.

Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 - wizualizacja straganu
Załącznik nr 2 - wniosek 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(wskazane dokumenty można pobrać u dołu strony)

2. Ogródki gastronomiczne

Zasady urządzania i funkcjonowania ogródków gastronomicznych określają przepisy:

- Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 31.03.2015 r.

- Zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 15.03.2016 r.

- Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 29.01.2018 r.


Wniosek o postawienie ogródka gastronomicznego (obowiązujący wzór do pobrania na dole strony) powinien być złożony z 30-dniowym wyprzedzeniem.

UWAGA – prace związane z montażem ogródków gastronomicznych nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 1 kwietnia 2018 r. z uwagi na przeprowadzanie inwentaryzacji płyty Starego Rynku na potrzeby planowanej modernizacji.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopię przelewu bankowego potwierdzającą wpłatę kaucji (nr konta do wpłaty kaucji: 33 1240 6595 1111 0010 5210 6366 Bank PeKaO S.A.)
2. Mapę ze szczegółową lokalizacją i wymiarami ogródka
3. Projekt poglądowy/wizualizację ogródka
4. Zgodę Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie ogródka
5. Kopię umowy najmu lokalu, przed którym ma zostać ulokowany ogródek, bądź dokument potwierdzający prawo własności lokalu
6. Kopię aktualnej polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem ogródka
7. Ew. stosowne upoważnienia dla osób podpisujących umowę najmu w miejsce właścicieli firmy lub członków jej Zarządu.
W przypadku, gdy projekt poglądowy / wizualizacja ogródka oraz jego lokalizacja i wymiary ulegają jakiejkolwiek zmianie w stosunku do roku 2017, wymagane jest dostarczenie:
8. Pisemnej zgody Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków na lokalizację i wymiary ogródka
9. Pisemnej zgody Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta na projekt poglądowy/wizualizację ogródka


Pliki do pobrania:

Wytyczne dla ogródków letnich i stoisk promocyjnych na Starym Rynku od 2015 r.

Treść Zarządzenia 2015

Treść Zarządzenia 2016

Treść Zarządzenia 2018

Wzór wniosku o postawienie ogródka gastronomicznego (do pobrania u dołu strony)


3. Przedsięwzięcia kulturalne

Estrada Poznańska ogłasza Zarządzenie nr 18 Dyrektor Estrady Poznańskiej z dnia 19 grudnia 2017, w sprawie ustalania stawek najmu nieruchomości zarządzanych przez Estradę Poznańską: płyty Starego Rynku i Placu Wolności pod organizację wydarzeń.

Na płycie Starego Rynku mogą odbywać się wyłącznie wydarzenia wpisujące się w prestiżowy i historyczny charakter przestrzeni, z wyłączeniem akcji promocyjnych czy reklamowych.

Wniosek o zorganizowanie przedsięwzięcia kulturalnego na terenie Starego Rynku powinien być złożony min. 30 dni przed planowaną datą realizacji. Uzyskanie zgody uzależnione jest od harmonogramu wydarzeń i dostępności powierzchni na Rynku.
Lokalizowanie tymczasowej zabudowy na płycie Rynku wymaga uzyskania zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miejskiego.


Kontakt:
Magdalena Popławska
Kierowniczka Projektu Centrum
tel. 61 852 88 33 w.50
e-mail: m.poplawska@estrada.poznan.pl

Katarzyna Chrobak
tel. 61 852 88 33 w.52
e-mail: k.chrobak@estrada.poznan.pl