Wystawy

“Skraj/ność” I WYSTAWA

, Galeria Oko/Ucho

Wystawa “Skraj/ność” jest kolejnym etapem w twórczości Vitalii Shupliak. który zaczynając od analizowania we własnej twórczości tematyki wojennej, poprzez problematyzowanie zagadnień związanych z przemocą, tym razem skupia się na umowności geograficznych oraz relacyjnych granic. Odbiorcy, którzy bezpośrednio pojawią się na wernisażu, zostaną skonfrontowani z nieśmiałym gestem artysty mającym na celu zachwianie jednostkowego poczucia stabilności. Pokazane na wystawie prace zbudują iluzorycznie neutralną przestrzeń, która podszyta zostanie ciągłym niepokojem. Wspomniane aluzyjne zagrożenie postawi pytania o niebezpieczeństwa wynikające z granic, o sensowność przestrzegania geograficznych, a w tym kulturowych podziałów. Vitalii zanalizuje więc aktualnie obserwowaną radykalizację i nacjonalizację poglądów zauważalną nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Stworzy odosobnioną, pozbawioną nazwy rzeczywistość, w której każdy odbiorca zetknie się z niezręcznością wykreowanej sytuacji. Skrajność, podzielona w tytule umowną granicą, zawiera w sobie także hasło kraj; artysta deklaruje więc przynależność jednego słowa do drugiego, a zarazem pyta, na ile definicje te muszą i nie- być ze sobą powiązane?

10 maja o godz. 18.00 odbędzie się wernisaż w Galerii OKO/UCHO

Kuratorka: Daria Grabowska

Vitalii Shupliak - urodzony w 1993 roku w Brzeżanach (Ukraina). Zajmuje się performance’em, instalacją i wideo, prowadzi działalność „Pi” Gallery.Wydarzenie odbędzie się w ramach X edycji Festiwalu Kultury Ukraińska Wiosna. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne POLSKA-UKRAINA.

Impreza dofinansowana ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego, Miasta Poznania oraz Miasta Gniezna.

Partnerem wydarzenia jest Galeria Oko/ Ucho
Plakat YOS Studio

Estrada_wookmark_thumb_18275168_1358186180935988_1089077077793734421_n