Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie zamówienia pn.: „Wykonanie usługi hotelowej (nocleg + śniadanie) w dniach od 6 do 14 lipca 2017 r.”

Pliki