Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | znak sprawy: EP.ZP/271-1/19


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pn. „świadczenie usługi utrzymania w ciągłym porządku i czynności biura Estrady Poznańskiej (I, II i III piętro), Sceny na Piętrze, Galerii OKO/UCHO, Foyer, pomieszczeń Kino Muza, Dom Tramwajarza i dozorcy w Estradzie Poznańskiej”.

Pliki