Informacja z otwarcia ofert: Znak sprawy: EP.ZP/271-1/19

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „świadczenie usługi utrzymania w ciągłym porządku i czystości biura Estrady Poznańskiej (I, II i III piętro), Sceny na Piętrze, Galerii OKO/UCHO, Foyer, pomieszczeń Kina Muza, Dom Tramwajarza i dozorcy w Estradzie Poznańskiej.”

Pliki