Nowa Masztalarska - Wyniki I etapu konkursu | portfolio

Nowa Masztalarska - Wyniki I etapu konkursu | portfolio

Sąd Konkursowy konkursu na opracowanie koncepcji modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej „Nowa Masztalarska” w dniu 22 stycznia dokonał oceny nadesłanych przez Uczestników Konkursu portfolio. Wyniki prezentuje tabela będąca załącznikiem.

Pliki