Znak sprawy: EP.ZP/271-4/19

Znak sprawy: EP.ZP/271-4/19

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Remont izolacji przeciwwodnej części podziemnej w strefie podwórza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego

Pliki