Zamówienia publiczne

Znak sprawy: EP.ZP/271-7/19

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: EP. ZP/271-6/19

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 622950-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów.

Sylwester Miejski

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | znak sprawy: EP.ZP/271-5/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | znak sprawy: EP.ZP/271-5/19

Informacji z otwarcia ofert, Znak sprawy: EP.ZP/271-5/19

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w klatkach schodowych w budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu.”