Zamówienia publiczne

Informacja do ogłoszenia nr 537871-N-2018 z dnia 2018-03-29 r. I Kino Muza

Informacja do ogłoszenia nr 537871-N-2018 z dnia 2018-03-29 r. I Kino Muza

Ogłoszenie nr 537871-N-2018 z dnia 2018-03-29 r. I Kino Muza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa piętra oficyny oraz części parteru na sale audiowizualne wraz z instalacjami, kina Muza, w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji wentylacyjnych, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznych, instalacji ogrzewania, instalacji gazowej, instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru.

Plan postępowań na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu

letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu

Informacja o wyborze oferty na: letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu

Informacja o wyborze oferty na: letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu

Informacja o udzieleniu zamówienia

dot. festiwalu Made in Chicago