Zamówienia publiczne

Informacja o udzieleniu zamówienia

dot. festiwalu Animator

Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz instruktażem obsługi urządzenia dla kina

Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz instruktażem obsługi urządzenia dla kina

Zapytanie ofertowe w trybie do 30 000 EU dotyczące kina Muza

Zapytanie ofertowe w trybie do 30 000 EU dotyczące kina Muza

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

​Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu

Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów.termin składania ofert: 3/12/2015

Zapytanie ofertowe

poligrafia