WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI: JAKIE JEST TWOJE ID?

29 KWIETNIA | 15:00

Warsztaty są bezpłatne, jednak z powodu ograniczonej liczby miejsc prowadzimy na nie zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie mailem informacji o swojej obecności (imię, nazwisko, nazwa szkoły, data i miejsce warsztatu) do koordynatora w swoim mieście.

zapisy: m.kuzdra@kinomuza.pl

Jakie jest Twoje ID?

Czy mamy w Europie zestaw wartości podzielany przez wszystkich? Jeśli tak, czy wszyscy interpretujemy je tak samo? Czy Unia Europejska jest wspólnotą opartą na wartościach?

Incjatorem projektu w Polsce jest Fundacja Evens. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to partner warsztatów w Polsce.

W pierwszej części warsztatu uczestnicy przyjrzą się swoim własnym pomysłom dotyczącym wartości. Jakie wartości uczestnicy uważają za istotne dla społeczeństwa, w którym można żyć?

Druga część warsztatu dokonuje porównania pomysłów uczestników z wartościami przedstawionymi w filmie I am Europe uzupełnionych poglądami pozostałych uczestników warsztatu.

Trzecia część stanowi bliższe przyjrzenie się kontekstowi europejskiemu: jak Unia Europejska przekłada te wartości na konkretne działania? Czy to wystarczy? Uczestnicy będą omawiać życiowe przykłady tego, jak UE interpretuje te wartości oraz ? tam, gdzie jest to potrzebne ? formułuje swoje rekomendacje. Następnie uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy, z których każda omówi jeden konkretny aspekt. Na zakończenie warsztatu wartości zostaną umieszczone w kontekście uniwersalnym.

Warsztat nie zawiera odpowiedzi na poruszane zagadnienia. Pobudza on uczestników do refleksji nad wartościami europejskimi w oparciu o konkretne przykłady, sytuacje i własne doświadczenia. Warsztat oferowany jest nieodpłatnie dla wszystkich tych, którzy pragną zgłębić temat ?wartości europejskich?.

Film, podręcznik dla prowadzących oraz prezentacje są oferowane nieodpłatnie dla wszystkich pragnących zgłębić temat ?wartości europejskich?. Wszystkie prawa autorskie stanowią własność Fundacji Evens oraz Ryckevelde vzw.

Cele samego warsztatu są następujące:

  • Uczestnicy identyfikują wyznawane przez siebie wartości
  • Uczestnicy umieszczają własne wartości w perspektywie europejskiej i uniwersalnej
  • Uczestnicy dokonują refleksji nad Unią Europejską
  • Uczestnicy rozwijają umiejętności demokratyczne: wyrażania własnych opinii, słuchania opinii innych oraz osiągania kompromisu
  • Wzmocnienie poczucia przynależności do Europy

Projekt będzie zrealizowany w 15 miastach w Polsce w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej od kwietnia do października 2014 roku.

Nauczyciele otrzymają specjalne zaświadczenia ukończenia warsztatów. Będą też mogli wykorzystać film w szkole na lekcjach podczas swojej pracy z uczniami. Warsztaty Jakie jest Twoje ID?to projekt międzynarodowy. Wierzymy, że stanowi dobrą formę dokształcania zawodowego dla nauczycieli.