Bloki Animacji

BLOKI ANIMACJI

Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców Os. Chrobrego na poznańskiej dzielnicy Piątkowo. To projekt animacyjny, stanowiący serię spotkań, warsztatów i działań artystycznych z wykorzystaniem narzędzi sztuk wizualnych, filmu dokumentalnego i animowanego. Ma prowadzić do bardziej aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze, wspierać rozwój postaw twórczych, a także zachęcać do długofalowego działania biorące w nim udział osoby w różnym wieku. Jego celem jest ponadto zapoznanie uczestników z różnymi formami sztuki oraz stworzenie na osiedlu przyjaznych warunków dla dalszego rozwoju edukacji kulturalnej.


TEMAT: szczegółowym tematem, wokół którego chcemy zogniskować te działania, są „Wizje przyszłości”. Proponujemy namysł nad przyszłością osiedla, nad przyszłością jego mieszkańców. Zakrojony tak szeroko temat nie ogranicza wyobraźni odbiorców zadania, ale pozwala twórczo przetwarzać istniejące już przekonania i kulturowe motywy oraz zachęca do konstruowania zupełnie nowych wyobrażeń na temat przyszłości. Stanowi także pretekst do dyskusji nad teraźniejszością i możliwością jej przeobrażeń. Tym samym chcemy dać impuls mieszkańcom osiedla do myślenia i działania na rzecz zmiany ich najbliższego otoczenia i kreatywnego oddziaływania na zachodzące w tym otoczeniu procesy.

ODBIORCY: wszystkie osoby powyżej 10 r.ż, czyli zapraszamy dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe i seniorów. Każdy będzie mógł poznać tajniki przygotowywania rozmaitych filmów a także poznać historię Piątkowa i spędzić czas na ciekawych i twórczych działaniach.


KIEDY? Pierwsze spotkanie o charakterze organizacyjnym dla wszystkich zainteresowanych osób odbędzie się 21.03.2016, g. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 17 (Os. Chrobrego 105, Poznań).
Kolejne spotkania będą odbywać się w kwietniowe soboty, a harmonogram następnych zaprezentujemy wkrótce na naszym profilu na Facebooku oraz na stronie festiwalu Animator.


Kontakt: edukacja@animator-festival.com
www.animator-festival.com.