Kulturalny Stary Rynek

Poznań, 12 kwietnia 2017 r.


Kulturalny Stary Rynek 2017
Informacja Komisji o wyborze ofert i przyznanych kwotach


W związku z ogłoszeniem o zamiarze udzielenia zamówienia Komisja w składzie:

Przewodnicząca komisji:


1. Magdalena Popławska – Kierowniczka Projektu Centrum
(Stary Rynek i Plac Wolności)

Członkowie komisji:

2. Maria Sokolnicka-Guzek – przedstawicielka Rady Osiedla Stare Miasto
3. Marcin Kostaszuk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury UM
4. Piotr Żurowski – Dział Produkcji Estrady Poznańskiej


Wyłoniła 8 podmiotów (9 projektów), którym z kwoty 120.000 zł zostaną udzielone zamówienia na realizację przedstawionych ofert:

Nazwa podmiotu Nazwa projektu
Przyznana kwota
Stowarzyszenie Jazz Poznań Koncerty Jazzowe na Quadro
15.000 zł
Fundacja Olandia „Olenderski Poznań”
20.000 zł
Stowarzyszenie FOTSPOT „Fotograf w drodze”
5000 zł
Stowarzyszenie Korporacja Teatralna „Enklawa: nowa wspólnota” 15.000 zł
Stowarzyszenie FOTSPOT „Fotospacery Staromiejskie”
5000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Baletowej „Spotkajmy się na Starym Mieście”
15.000 zł
Fundacja Świat Możliwości „Kameralny Poznań”
15.000 zł
Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna Spektakle Familijne
(Teatr Fuzja)
20.000 zł
Fundacja D. Jackowiaka BORN TO DANCE „Poznań Street Festival” 10.000 zł

Załączniki