​Kulturalny Stary Rynek’2018

Poznań, 9 kwietnia 2018 r.

Kulturalny Stary Rynek’2018
Informacja Komisji o wyborze ofert i przyznanych kwotach


W związku z ogłoszeniem o zamiarze udzielenia zamówienia, Komisja w składzie:

Przewodnicząca komisji:

1. Magdalena Popławska - Kierowniczka projektu Centrum –Stary Rynek i Plac Wolności

Członkowie komisji:

2. Maria Sokolnicka – Guzek – przedstawicielka Rady Osiedla Stare Miasto
3. Marcin Kostaszuk – Dyrektor Wydziału Kultury UM
4. Rafał Wąsowicz – koordynator Konkursu


wyłoniła 7 podmiotów, którym z kwoty 120.000 zł zostaną udzielone zamówienia na realizację przedstawionych ofert:


Lp. Nazwa podmiotu: Nazwa projektu: Przyznana kwota:
1.Stow.Jazzu Tradycyjnego „Swingująca Starówka” 18.000.-

2. Tow. Przyjaciół Szkoły Baletowej „Przystanek ulica Gołębia” 30.760.-

3. Stowarzyszenie Fotspot „Fotospacery staromiejskie” 5.840.-

4. Fundacja Mały Dom Kultury „Salon sąsiedzki” 14.400.-

5. Stow. Spółdzielnia Teatralna „ Spektakle familijne Teatru Fuzja” 30.000.-

6. Wydawnictwo Zakamarki „ Piknik czytelniczy” 4.000.-

7. Fundacja Świat Możliwości „ Kameralny Poznań” 17.000.-