Nowa Masztalarska I ogłoszenie konkursu


Estrada Poznańska – jeden z ważniejszych ośrodków kulturalnych na mapie Poznania przystępuje do gruntownej przebudowy należącej do niej nieruchomości przy ul. Masztalarskiej 8/8a. Konieczne jest bowiem dostosowanie ponad stuletniego obiektu do współczesnych wymogów stawianych instytucjom kultury oraz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W tym celu 21 listopada 2018 roku Estrada Poznańska ogłasza konkurs architektoniczny, by osiągnąć jak najlepszy efekt funkcjonalny i estetyczny. Zewnętrzny wygląd budynku od strony ulicy jest w zasadzie nienaruszalny, ale planowane są modyfikacje w obrębie dziedzińca i wnętrz. Zadaniem projektantów będzie uporządkowanie i zoptymalizowanie schematu funkcjonalnego całości, tak by część programowa stanowiła spójną, wygodną, samowystarczalną i odrębną strefę, zmodyfikowane biura służyły lepiej pracownikom i działom EP, a magazyny i pomieszczenia techniczne zapewniały maksymalny komfort pracy i transportu. Przed przystąpieniem do konkursu zostały przeprowadzone szerokie konsultacje z pracownikami, dzięki którym projektanci będą znali ich potrzeby oraz wymagania.

Konkurs jest konkursem otwartym, dwuetapowym.

W pierwszym etapie Sąd konkursowy na podstawie kryteriów określonych w regulaminie dokona oceny portfolio i opisu wizji modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej.

Do drugiego etapu dopuszczonych zostanie pięciu uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zsumowanych po dokonaniu odrębnej oceny portfolio i opisu wizji (jej waga w werdykcie jest decydująca, co pozwala zachować zasady anonimowości). Autor pracy, która zwycięży w drugim etapie zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w wyniku których opracuje wielobranżową dokumentację projektową.

W konkursie przewiduje się nagrodzenie najlepszych trzech prac konkursowych:
I miejsce – 30 000,00 zł
II miejsce – 15 000,00 zł
III miejsce – 10 000,00 zł

Pełny SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO, regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje podane są na stronie internetowej: www.nowamasztalarska.poznan.pl

Jaka jest docelowa wizja funkcjonowania siedziby Estrady Poznańskiej?

Po przebudowie budynek Estrady Poznańskiej stanie się prężnie działającym centrum kultury, sztuki, miejskiego aktywizmu i działań organizacji pozarządowych. Planowa, spójna modernizacja postępująca według jednego kompleksowego projektu dla całego budynku zostanie przeprowadzana etapami. Przewidywana kwota całej modernizacji Estrady Poznańskiej to 40 milionów złotych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu Nowa Masztalarska znajdują się tu:
www.nowamasztalarska.poznan.pl 

Estrada Poznańska – najważniejsze informacje.

W przyszłym roku Estrada Poznańska w 2019 będzie obchodziła 65 rocznicę działalności. Siedziba instytucji na Masztalarskiej była niegdyś miejscem występów kultowego kabaretu Tey. Obecnie Estrada organizuje m.in. kwalifikujący do Oscarów® Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych „Animator”, cykl teatralny „Dzieciaki na Piętrze”, zarządza Kinem Muza, Domem Tramwarzaja oraz produkuje letnie wydarzenia kulturalne odbywające się pod szyldem „Lato z Estradą”. Latem 2018 roku z oferty Estrady Poznańskiej skorzystało ponad 50 000 osób.

Załączniki