Praca

Estrada Poznańska poszukuje pracownika/pracownicy na stanowisko koordynatora/koordynatorki działu księgowości.
CV należy składać w sekretariacie Estrady Poznańskiej lub wysłać e-mailowo na adres:
sekretariat@estrada.poznan.pl


Opis stanowiska:
• Pełnienie funkcji koordynatora działu księgowości
• Weryfikacja i księgowanie dokumentów, weryfikacja i uzgadnianie kont księgowych,
• Rozliczanie obszaru i prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• Rozliczanie i tworzenie deklaracji podatkowych ( podatek od nieruchomości, PIT 4R,8AR)
• Rozliczanie środków z dotacji zarówno krajowych jak i ze środków unijnych
• Współpraca przy kontrolach skarbowych
• Współpraca przy tworzeniu i przekazywaniu sprawozdań finansowych i raportów finansowych

Wymagania:
• Znajomość języka angielskiego
• Wykształcenie wyższe kierunkowe
• Doświadczenie w pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku min 3 lata
• Znajomość zasad podatkowych i księgowych
• Samodzielność w działaniu