REALIZACJA WYSTAW NA STARYM RYNKU I NA PLACU WOLNOŚCI

ZGŁOSZENIA DO REALIZACJI WYSTAW NA STARYM RYNKU I NA PLACU WOLNOŚCI

Serdecznie zachęcamy szkoły, instytucje kultury i edukacyjne, stowarzyszenia i podmioty o profilu non-profit do realizacji wystaw na Placu Wolności i Starym Rynku w Poznaniu.
Charakter wystaw: niekomercyjny, mający na celu prezentację prac uczniów, studentów, dorobku lub historii instytucji, członków stowarzyszenia itp., z wyłączeniem wystaw o profilu promocyjnym i komercyjnym.
Ograniczenia tematyczne wystaw na Starym Rynku: ze względu na historyczny charakter przestrzeni, na Starym Rynku możliwa jest realizacja wystaw wyłącznie o tematyce historycznej, związanej z Poznaniem.
Poziom merytoryczny i graficzny wystaw musi odpowiadać randze centralnych i historycznych przestrzeni miejskich.
Rekomendowany czas trwania wystaw: 2 tygodnie.
Ze względu na imprezy odbywające się na obu nieruchomościach, zorganizowanie wystawy będzie możliwe w terminie i lokalizacji wskazanej przez Estradę Poznańską.
Wymagania wobec organizatorów wystaw:
- zapewnienie stojaków/stelaży wystawowych spełniających wymogi bezpieczeństwa określone przepisami prawa. Stojaki powinny być estetyczne, stabilne, wpisujące się w charakter nieruchomości,
- uzgodnienie tematyki, terminu, lokalizacji wystawy oraz wyglądu stojaków wystawowych z Estradą Poznańską,
- montaż i demontaż wystawy,
- ubezpieczenie wystawy,
- podpisanie umowy najmu przestrzeni na organizację wystawy.
Wszystkim podmiotom spełniającym w/w wymogi, gwarantujemy symboliczną odpłatność za zajęcie terenu na organizację wystawy.
Podmioty chętne do realizacji wystaw, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

Kontakt:
Anna Kozłowiecka
Kierowniczka projektu Centrum
tel. 61 852 88 33 w.50
e-mail: a.kozlowiecka@estrada.poznan.pl