Dotyczy sprawy EP.ZP | 271-3 | 18

Dotyczy sprawy EP.ZP | 271-3 | 18
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Remont izolacji przeciwwodnej części podziemnej w strefie podwórza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego.

Pliki