Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap I”

Pliki