Informacja z otwarcia kopert dot. EP.ZP/271-8/18

Informacja z otwarcia kopert dot. EP.ZP/271-8/18, przetargu nieograniczonego pn. „letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją
wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów.”

Pliki