Nowa Masztalarska - II etapu konkursu

Znamy uczestników drugiego etapu konkursu „Nowa Masztalarska”. Zgodnie z regulaminem konkursu pkt. 15.4 oraz pkt. 15.5, w dniu 25 stycznia Sekretarz Konkursu dokonał rozkodowania opisów wizji. Po zsumowaniu punktów uzyskanych zarówno z oceny portfolio, jak i oceny opisu wizji, w załączniku przekazujemy informację o Uczestnikach zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na modernizacje siedziby Estrady Poznańskiej.

Pliki