Ogłoszenie nr 537871-N-2018 z dnia 2018-03-29 r. I Kino Muza


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa piętra oficyny oraz części parteru na sale audiowizualne wraz z instalacjami, kina Muza, w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji wentylacyjnych, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznych, instalacji ogrzewania, instalacji gazowej, instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru.

UWAGA!
Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ I do pobrania poniżej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE

Pliki