Ogłoszenie nr 551664-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Kino Muza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa piętra oficyny oraz części parteru na sale audiowizualne wraz z instalacjami, kina Muza, w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji wentylacyjnych, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznych, instalacji ogrzewania, instalacji gazowej, instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru.

Pliki