Ogłoszenie nr 578247-N-2018 z dnia 2018-06-29 r. | Estrada Poznańska

Ogłoszenie nr 578247-N-2018 z dnia 2018-06-29 r. | Estrada Poznańska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
Remont izolacji przeciwwodnej części podziemnej w strefie podwórza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego.

Pliki