OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi społecznej – w przedmiocie świadczenia usługi hotelowej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi hotelowej.

Pliki