Znak sprawy: EP.ZP/217-3/18

Znak sprawy: EP.ZP/217-3/18
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Remont izolacji przeciwwodnej w strefie podwórza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego.

Pliki