Znak sprawy: EP.ZP/271-4.18

Znak sprawy: EP.ZP/271-4.18
Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego - etap I

Pliki