Zamówienia publiczne

Znak sprawy: EP.ZP/271-4/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: EP.ZP/271-4/19

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 565141-N-2019 z dnia 2019-06-26r.

Estrada Poznańska: Remont izolacji przeciwwodnej części podziemnej w strefie podwórza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego.

Festiwal Animator 2019

wykonanie usługi społecznej w przedmiocie świadczenia usługi hotelowej

Informacja o zmianie terminów konkursu „Nowa Masztalarska”

dot. zmiany terminów w II etapie konkursu na koncepcję modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak sprawy: EP.ZP/271-2/19

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap II"

INFROMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. EP.ZP/271-2/19

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap II”