Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 558875-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. | Estrada Poznańska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont izolacji przeciwwodnej części podziemnej w strefie podwórza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego.

Wyniki ogłoszenia o zamówieniu I świadczenia usługi hotelowej I MFFA Animator

Wyniki ogłoszenia o zamówieniu I świadczenia usługi hotelowej I MFFA Animator

Informacja do ogłoszenia nr 537871-N-2018 z dnia 2018-03-29 r. I Kino Muza

Informacja do ogłoszenia nr 537871-N-2018 z dnia 2018-03-29 r. I Kino Muza

Ogłoszenie nr 537871-N-2018 z dnia 2018-03-29 r. I Kino Muza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa piętra oficyny oraz części parteru na sale audiowizualne wraz z instalacjami, kina Muza, w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji wentylacyjnych, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznych, instalacji ogrzewania, instalacji gazowej, instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru.

Plan postępowań na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu

letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu