Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA sukcesywną dostawę produktów poligraficznych dla Estrady Poznańskiej 20

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA sukcesywną dostawę produktów poligraficznych dla Estrady Poznańskiej w Poznaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - 3.02.2014

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sukcesywna dostawa produktów poligraficznych dla Estrady Poznańskiej w Poznaniu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - produkty poligraficzne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA wyk. usługi polegającej na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji

?Studnia Apolla?, ?Studnia Neptuna?, ?Studnia Marsa? mieszczących się na Starym Rynku w Poznaniu ? oraz ?Fontanny Hygei? i ?Fontanny Wolności? mieszczących się na Placu Wolności w Poznaniu

Sukcesywna dostawa produktów poligraficznych dla Estrady Poznańskiej w Poznaniu 2014

Numer ogłoszenia: 5054 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014

LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI PŁYTY STAREGO RYNKU W POZNANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY STARY RYNEK

LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI PŁYTY PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PLAC WOLNOŚCI