Zamówienia publiczne

LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI PŁYTY STAREGO RYNKU W POZNANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY STARY RYNEK

LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI PŁYTY PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PLAC WOLNOŚCI

Wykonanie usługi polegającej na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji i utrzymanie rzeźb, mis i urządzeń fontann.

Wykonanie usługi polegającej na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji i utrzymanie rzeźb, mis i urządzeń fontann:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - STARY RYNEK!

letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z opróżnianiem i konserwacją koszy na odpady

Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem i konserwacją koszy na odpady

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamów...

Sukcesywna dostawa produktów poligraficznych dla Estrady Poznańskiej w Poznaniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamów...