Zamówienia publiczne

Wykonanie usługi polegającej na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji i utrzymanie rzeźb, mis i urządzeń fontann.

Wykonanie usługi polegającej na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji i utrzymanie rzeźb, mis i urządzeń fontann:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - STARY RYNEK!

letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z opróżnianiem i konserwacją koszy na odpady

Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem i konserwacją koszy na odpady

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamów...

Sukcesywna dostawa produktów poligraficznych dla Estrady Poznańskiej w Poznaniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamów...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

NA Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz instruktażem obsługi urządzenia dla kina

Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz instruktażem ob

Poznań: Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz instruktażem obsługi urządzenia dla kina

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA

Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz instruktażem obsługi urządzenia dla kina

Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego

Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz instruktażem obsługi urządzenia dla kina