Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa produktów poligraficznych dla Estrady Poznańskiej w Poznaniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamów...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

NA Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz instruktażem obsługi urządzenia dla kina

Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz instruktażem ob

Poznań: Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz instruktażem obsługi urządzenia dla kina

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA

Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz instruktażem obsługi urządzenia dla kina

Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego

Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz instruktażem obsługi urządzenia dla kina

Rozstrzygnięcie Konkursu na koncepcję zabawy sylwestrowej 2012 w Poznaniu

W związku z zakończeniem procedury konkursowej na przedstawienie autorskiej koncepcji organizacji...

OGŁOSZENIE KONKURSOWE - WYBÓR OPERATORA na prowadzenie ?DOMU TRAMWAJARZA?

Oferta na korzystanie z części ?Domu Tramwajarza? celem organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-społeczno-edukacyjnej.

ogłoszenie o zamówieniu - Poligrafia

sukcesywna dostawa produktów poligraficznych dla Estrady Poznańskiej w Poznaniu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Roboty Budowlane DOM TRAMWAJARZA

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Roboty Budowlane DOM TRAMWAJARZA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE 3.10.2011

Poznań - remont lokalu użytkowego w Domu Tramwajarza